Avantajlar - Beklentiler

Katılımcı Firma Açısından Avantajları

¨ Adana, Mersin, Osmaniye, Antakya, Tarsus, İskenderun ve Kıbrıs'tan paydaş üniversitelerin yerleşkelerinde billboard afiş ve posterler aracılığıyla, tanıtım fırsatı elde ederek marka bilinirliğinizi artırabileceksiniz.

¨ Gençlerimizin kariyerleri için fırsat eşitliği yaratılmasını sağlayarak farkındalık yaratabileceksiniz.

¨ Farklı sosyal medya platformları üzerinden eş zamanlı olarak yapılacak tanıtım çalışmalarında yer alabileceksiniz.

¨ Kariyer etkinlikleri sayesinde yetenekleri daha yakından keşfetme imkânı bulabileceksiniz.

¨ Kitle iletişim araçlarında yer alarak reklam giderlerinizden tasarruf sağlayabileceksiniz.

¨ Atölye çalışmalarında interaktif bir network ortamında birçok yeni fikri tartışabilecek, firmanız için geri dönüşüm sağlayabileceksiniz.

¨ Üniversitelerimizin öğrenci toplulukları ve akademik birimleri ile bir araya gelip iş birliği çalışmaları konusunda görüşmeler yapabileceksiniz.

¨ İhtiyacınız olan pozisyonlara uygun öğrencileri tanıyıp iş ve staj imkanı sağlayabileceksiniz.

¨ Mülakatlar, eğitimler, seminerler, örnek olay çalışmaları düzenleyerek kariyer planlama süreçlerine destek olabileceksiniz.

¨ Firmanız için önceliği bulunan konulara ilişkin atölye çalışması düzenleyerek öğrencilerin yeteneklerini görebileceksiniz.

¨ Öğrencilere kariyer planlaması konusunda destek olabileceksiniz.

¨ Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı destekleriyle üniversitelerin hizmetine sunulan hızlı ve doğru istihdamın sağlanması için, çevrimiçi bir platform olan “Yetenek Kapısı” platformu ile, paydaş üniversite öğrencilerine ve mezunlarına erişim sağlayabileceksiniz.

 

Firmalardan Fuar Süresince Beklenenler

 

Kurumların, katılım gösterdikleri fuarlarda stant alanlarının bulunması zorunludur. Bu alanlarda kurumlarca görevlendirilecek personelin, ziyaretçi öğrenci ve mezunlara kurumlarının istihdam politikaları, sunduğu kariyer olanakları ve kurumun sorumlulukları hakkında bilgilendirmede bulunması beklenmektedir.

 

İstihdam süreçleri ve kariyer olanakları hakkında gereken titizlik ve içerikte bilgi aktarılabilmesi için stant alanında insan kaynakları personelinin görevlendirilmesi önerilmektedir. Kurum marka bilinirliği çalışmalarının gerektiği biçimde yürütülebilmesi için halkla ilişkiler ya da kurumsal iletişim departmanı uzmanlarının da, “destek personel” olarak insan kaynakları personeline eşlik etmesi faydalı olacaktır. Yoğunlukla, teknik konu ve süreçler üzerinde çalışan kurumlar için, söz konusu süreç ve konularda uzman ve bu konularda bilgilendirmede bulunabilecek nitelikte bir personelin de destek personel arasına dâhil edilmesi uygundur.

 

Stant alanlarında profesyonel stant kurulumu yapılabileceği gibi örümcek stant gibi portatif stantlar ile ya da kurumalarını temsil eden roll-up, bayrak, afiş vb. materyaller kullanılması da mümkündür.

En uygun stant alanının tespiti, alan planı, ölçüleri, stant kurulum günleri gibi konularda ev sahibi üniversite ile görüşülerek mutabakat sağlanması gerekmektedir.